Функції віртуального методичного кабінету закладу:

Ефективне вирішення проблеми підвищення

кваліфікації та педаго-гічної майстерності педагогів; поглиблення змісту навчально-виховного процесу, організація профорієн-таційної роботи тощо.

Створення реальних можливостей побудови

відкритої системи безперервної освіти, оптимальний доступ до необхідної інформації у будь-який час роботи, організація пізнаваль-ної діяльності педаго-гічних працівників.

Організація науково-методичного простору для педагогів, створює оптималь-ний доступ до необхідної інформації, оперативно забезпечує необхідну мето-дичну допомогу молодим педа-гогам дає можливість досвідченим педагогам поділитися досвідом роботи.

Зміст методичної роботи дошкільного закладу реалізується у різних формах:

Інтерактивні:

 • Методичні об'єднання
 • Проблемні, практичні семінари
 • Методичні наради
 • Дискусії
 • Консультації
 • Педагогічні виставки
 • Педагогічні ради
 • Оперативно-методичні наради
 • Школа передового педагогічного досвіду
 • Школа молодого вихователя
 • Творчі, динамічні, ініціативні групи
 • Ярмарок фахових сподівань
 • Педагогічні читання
 • Круглі столи, «педагогічні посиденьки»
 • Методичні виставки, панорама методичних новинок
 • Тижні педагогічної майстерності

Індивідуальні:

 • Творчий звіт вихователя
 • Співбесіда з вихователями
 • Самоосвіта вихователя
 • Звіт про курсову перепідготовку
 • Взаємовідвідування занять та режимних моментів
 • Робота з молодими кадрами (наставництво)
 • Відкриті заходи
 • Доповідь, виступ